เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย รับรางวัลโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในงาน “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงาน และถอดบทเรียนเครือข่ายโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ” โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา