การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนายวรวิทย์ บุรณศิริ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม