ประชุมประจำเดือนกันยายน

วันพุธดีที่ 27 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกันยายน และมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ นอกจากนั้นคณะครูเกษียณอายุราชการได้กล่าวอำลาคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ หอประชุม 80 ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม