ร้อยรักร้อยดวงใจ กษิณาลัยพะเยาพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดงานร้อยรักร้อยดวงใจ กษิณาลัยพะเยาพิทยาคม เพื่อแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 รายนามต่อไปนี้ 1. ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย 2.รองผู้อำนวยการเสรี ปัญญา 3.คุณครูรุจิรา เครือพันธ์ 4.คุณครูครูศศิธร ภักดิ์สันติพงศ์ 5.คุณครูลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ 6.คุณครูวรรณะ โพธิ์ชะอุ่ม 7.คุณครูไพจิตร ใจคำ 8.คุณครูพรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ ณ หอประชุมยอดปัญญา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม