ต้อนรับผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566