ต้อนรับรองผู้อำนวยการกฤศ วงค์เรือง

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการกฤศ วงค์เรือง ที่เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566