กิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายโกสิทธิ์ อติเปรมินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยากล่าวรายงานในพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารเรียน 7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566