กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา วันศุกร์ 13 ตุลาคม 2566