พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันที่ 23 ตุลาคม 2566