การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจการนักเรียนให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม