พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมเข้ารับรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2566
โดยท่านพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล โดยมีตัวแทนเข้าร่วมรับรางวัล ดังนี้

 1. นางสาวรุจิรา กาจินา หัวหน้าศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 2. นางสาวกิติยา ชัยเลิศ รองหัวหน้าศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 3. นางสาวมาลัย ฟักเขียว คณะกรรมการฯ
 4. นางสาวชุลีมาศ คำบุญเรือง คณะกรรมการฯ
 5. นางสาวญาณกร ศรีชาติ คณะกรรมการฯ
  ☆ โดยได้รับรางวัล ต่อไปนี้ ☆
 6. นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพระเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์ของพระราชาเป็นเลิศ” (โดยมีครูรุจิรา กาจินา หัวหน้าศูนย์ฯเป็นผู้รับแทน)
 7. รางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีแผ่นดิน” ปี2565 มีดังนี้
 • นางสาวรุจิรา กาจินา
 • นางสาวกิติยา ชัยเลิศ
 • นางสาวญาณกร ศรีชาติ
 1. ได้รับรางวัลระดับ “ดี” ในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ปีการศึกษา 2565
 2. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านสังคม ปีการศึกษา 2565
 3. ได้รับรางวัล โครงการวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565