เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566