การประชุมกลุ่มงานวิชาการ

นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานการประชุมกลุ่มงานวิชาการร่วมกับคณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566