รองผู้อำนวยการกฤศ วงค์เรือง พบปะนักเรียนหน้าเสาธงครั้งแรก

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พบปะพูดคุยและให้โอวาทกับนักเรียนหน้าเสาธงเป็นครั้งแรกในการเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ หน้าศาลาพิธีการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม