ต้อนรับครูพีรยา มหาสิงค์

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคุณครูพีรยา มหาสิงห์ และคณะจากโรงเรียนนครวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ณ ห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม