กีฬาสีภายใน “ฟ้า-บานเย็น เกมส์”

ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ฟ้า-บานเย็น เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม