ต้อนรับครูกัญจน์ณัฏฐ์ โลกคำลือ

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคุณครูกัญจน์ณัฏฐ์ โลกคำลือและคณะจากโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันจันทร์ที่ 13พฤศจิกายน 2566