มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO be number one idol และ TO be number one idol teen dancercise เมื่ิอวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้เป็นตัวแทนทั้งสองรายการ อีกทั้งยังให้โอวาทกับคณะครูและนักเรียน ณ หน้าศาลาพิธีการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมอีกด้วย

**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**