ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายวรวิทย์ บุรณศิริ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม