ประชุมแผนเผชิญเหตุ

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดการประชุมแผนเผชิญเหตุในโรงเรียน (Active Shooter) ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา เพื่อหาแนวทางในการป้องกันการเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566