สืบฮีตสานฮอยผ่อกอยลอยกระทง

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอยลอยกระทง พร้อมด้วยนายนคร สรรพานิช นายกสมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของประเพณีอันดีงาม ฝึกการทำงานร่วมกันซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดเทพบุตร เทพธิดา นางฟ้าจำแลง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กาดหมั้วของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ สนามกีฬาเพื่อมวลชน และบริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 #สืบฮีตสานฮอยผ่อกอยลอยกระทงดงพอคอ ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1V79aF1Sr5Zktphc74KUBqvs69cnyfHcg?usp=drive_link