ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการภาษาอังกฤษ

คณะครูและนักเรียนห้องเรียน English Gifted Program (EGP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 จำนวน 28 คน, นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS และนักเรียนแลกเปลี่ยนโรตารี เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการภาษาอังกฤษ โดยได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, Space Inspirium และพิพิธภัณฑ์ริบลีส์ Believe it or Not ณ จังหวัดชลบุรี วันพุธที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566