ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน และมอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูใหม่ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุม เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566