ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดการประชุมภาคีเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ​ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566