ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยมี นายวรวิทย์ บุรณศิริ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2566