การมอบทุนประจำปี 2566

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “สายธารแห่งศรัทธา ร้อยเมตตา สู่ฟ้าบานเย็น” เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ฐานะทางบ้านยากจน และควรได้รับการช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีนายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566