โครงการของห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ

นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “พัฒนาสมรรถนะการคิดผู้เรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบจากโจทย์ปัญหาชุมชน” ของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566