ต้อนรับคุณครูลิขิต ดวงมณี

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคุณครูลิขิต ดวงมณี และคณะจากโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา ณ ห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม