ต้อนรับคุณครูพิมพ์ใจ สมศรี

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคุณครูพิมพ์ใจ สมศรี และคณะครูจากโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ณ ห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม