กิจกรรม Open house

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม นำกล่าวรายงานในพิธีเปืดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) โดยมีคุณขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นอกจากนั้นนายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม international day ณ โดมอเนกประสงค์อีกด้วย วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566