กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 ซึ่งมีคณะครู ครูเก่า บุคลากร นักเรียน และศิษย์เก่าร่วมทำบุญตักบาตร และมีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566