การประชุมประจำเดือนมกราคม

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม เพื่อชี้แจงข้อราชการ ดำเนินการ และปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน นอกจากนั้นผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม