มอบกระเช้าปีใหม่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

คณะผู้บริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา นำโดยผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่กับนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567