ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา เพื่อร่วมวางแผนและดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาพะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567