นิเทศ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม ผู้บริหาร และคณะครูวิทยาศาสตร์พลังสิบโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567