ฟ้าบานเย็น ขาว มินิมาราธอน ครั้งที่ 13

สมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดงานเดิน – วิ่งการกุศล ฟ้าบานเย็น ขาว มินิมาราธอน ครั้งที่ 13 โดยมีนายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาเพื่อมวลชน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567

ฟ้าบานเย็น ขาว มินิมาราธอน ครั้งที่ 13 PART1

ฟ้าบานเย็น ขาว มินิมาราธอน ครั้งที่ 13 PART2