วันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี 2567

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีงานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567