การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา “ภูกามยาวเกมส์” ครั้งที่ 27

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา “ภูกามยาวเกมส์” ครั้งที่ 27 โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเพื่อมวลชนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567