แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับสาม ระดับเหรียญทอง

การแข่งขันฟิสิกส์สับประยุทธ์ครั้งที่ 12 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบนระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน