การหาเสียงของนักเรียนผู้สมัครสภานักเรียน ปี 2567

ภาพบรรยากาศการหาเสียงของนักเรียนผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งผู้ลงสมัครมี 3 พรรค ดังนี้ เบอร์ 1 นางสาวพิรดา อ้อยบำรุง พรรค PPK VISION เบอร์ 2 นางสาวสุชัญญา แรกข้าว พรรคพบเพื่อพัฒนา เบอร์ 3 นายปวริศ ภาชนะวิจิต พรรคพลังประชารัก