โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีการศึกษา 2567 ซื่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมและสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันจัดการอบรมโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยบนท้องถนน ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567