การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 (ล่วงหน้า)

คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการเลือกตั้งล่วงหน้าสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเรียน 3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567