พิธีประดับอินทรธนูให้กับลูกเสือเนตรนารี

กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และประดับอินทรธนูให้กับลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารี ยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567