การทำข่าวกิจกรรมของศูนย์ครอบครัวพอเพียง

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนายการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คุณครูรุจิรา กาจินา และนักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมต้อนรับทีมงานของคุณสุบิน คำฝั้น (นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ) คุณณัฐวุฒิ มหาธรรมมงคล และคุณณัฐพงค์ ศิริรัตน์ธำรงค์ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มาทำสกู๊ปข่าวกิจกรรมของศูนย์ครอบครัวพอเพียง ผ่านกิจกรรมบูรณาการ การเรียนการสอน การส่งเสริมทักษะอาชีพ และกิจกรรม 5 พันธกิจ โดยมีนักเรียนจากชมรมมัลติมีเดียโดยมีคุณครูพัชรี สารงาม เป็นผู้ดูแล เข้าร่วมเรียนรู้การทำงานในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567