มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ให้โอวาทและมอบรางวัล ดังนี้ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “แม่ฮ่องสอนเกมส์” รอบคัดเลือกระดับภาค 1. นางสาวศิริลักษณ์ อินสุวรรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิ่ง 5,000 เมตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 3,000 และ 1,500 เมตร 2. เด็กหญิงกิตติมา มุงเมือง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 400 เมตร ผู้ฝึกสอน คือ คุณครูสมบัติ จันทร์ผ่องศรี และคุณครูประสงค์ อิ่นคำ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกระดับภาค ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. คุณครูประสงค์ อิ่นคำ ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง จากการแข่งขันกระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด และกระโดดสูง 2. คุณครูอุดม พลทองมาก ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด และกระโดดสูง กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก ประจำปี 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกรวชิรวิทย์ ธุระสิทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิ่ง 5,000 เมตร 2. นายธนกร วรรณสมพร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิ่ง 5,000 เมตร และ 1,500 เมตร 3. นางสาวศิริลักษณ์ อินสุวรรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 3,000 เมตร 4. เด็กหญิงกิตติมา มุงเมือง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 400 เมตร 5. นางสาวพัชรพร เผ่าศรีไชย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ขว้างจักร 6. นางสาวภัทรวดี คุณารูป ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กระโดดสูง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567