เทศกาลกินปลา หรรษาตรุษจีน ที่กว๊านพะเยา

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมเดินขบวนใน “เทศกาลกินปลา หรรษาตรุษจีน ที่กว๊านพะเยา” โดยเริ่มจากลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ผ่านศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา ไปยังสิ้นสุดที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567