การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุม เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม