การอบรมกฎหมายสิทธิเด็กและเยาวชน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการอบรมกฎหมายสิทธิเด็กและเยาวชน กฎหมายความรุนแรงในครอบครัว และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567