การนำเสนอวิชา IS

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอวิชา IS ของนักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ณ หอประชุมเฮือนคำ และหอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567