การสอบเข้าศึกษาต่อม.1 ห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม และคณะ เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567